PYSP-10 Kapanış Oturumu ve Sertifika Töreniyle Sona Erdi

Öğrenci veya yeni mezun olmuş yönetici adaylarına yönelik olarak düzenlediğimiz ve katılımcıların kariyerlerini daha sağlıklı planlayabilmeleri, çalışma hayatında ihtiyaç duyabilecekleri donanımı kazanabilmeleri ve iş dünyasının yoğun rekabet ortamına iyi hazırlanmalarına destek olmayı amaçladığımız Profesyonel Yöneticilik Sertifika Programı’nın 10’uncusu, 25 Aralık Çarşamba günü yapılan kapanış oturumu ve sertifika töreni ile sona erdi.

kapanış-h.bagrıyanık

Oturumda “Muhasebe ve Finans Yönetimi” başlıklı son semineri veren THY A.O Muhasebe Başkanı Hüseyin Bağrıyanık, işletmelerde gerçekleştirilen muhasebe ve finans yönetimi süreçleri hakkında temel bilgiler verdi.

Kapanış Oturumu’nda bizi yalnız bırakmayan İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş aynı zamanda koordinatörü olduğu sertifika programının geçmiş yıllardaki dönemlerinden bahsetti. Bu programa çok önem verdiğini belirten Erdoğmuş, programları tamamlayan ve mezun olup kendini geliştiren arkadaşlarımızı ileride seminer hocası olarak görme temennisinde bulundu.

kapanış-erdogmus

PYSP-10 23 Ekim Çarşamba akşamı Avea Kıdemli İnsan Kaynakları Direktörü Bahattin Aydın’ın verdiği İnsan Kaynakları Yönetimi başlıklı seminer ile başlamıştı. Aydın seminerde,   İşletmelerde insan yönetimi sürecinde insan kaynakları planlaması, eleman bulma ve seçme, işe alıştırma, eğitim programları, kariyer, performans ve ücret sistemi, iş sağlığı ve güvenliği, iş disiplini, moral ve motivasyon konularında sistematik bir bakış açısı kazandırmaya yönelik bilgiler verdi.

30 Ekim tarihinde düzenlenen ikinci seminer Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş tarafından verildi. “İş Hayatına Hazırlık ve Kariyer Yönetimi” başlıklı oturumda, katılımcıların; kendilerini daha iyi tanımalarının, yeteneklerinin farkına varmalarının, potansiyellerini keşfetmelerinin gerekliliği, ne istedikleri, başarıyı nerede ve nasıl elde edecekleri konularının önemi aktarılarak bilinçlenmeleri hedeflendi.

Yüksek Mühendis ve İş Adamı Ziya Gökçek ise “iş Ahlakı ve Erdemli Yöneticilik” başlıklı seminerle katıldı programa… 2 Kasım tarihli derste, günümüzün küresel ekonomi dünyasının ezici rekabet yumağında iş ahlâkından taviz vermeden ticaret ve yöneticilik yapabilmenin vasıflarını ortaya koyarak her yöneticide olmazsa olmaz şart olan “erdem” teşrih masasına yatırıldı.

Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Zaim ise katılımcılara “Değerlerle Liderlik”i anlattı. 6 Kasım tarihindeki seminerde Zaim katılımcılarda, kendi kültür kodlarımızdan beslenen, çağdaş liderlik yaklaşımları ile harmanlanan,  bize özgü liderlik uygulamalarının nasıl olması gerektiğine dair bir düşünce metaforu oluşturmayı hedefledi. Bu bağlamda liderlik ile ilgili temel yaklaşımların, kültürümüz ve değerlerimiz çerçevesinde ele alındığı seminerde bu yaklaşımların kültürümüz ve değerlerimiz ile örtüşen ve ayrışan yönleri hakkında bir farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

PYSP-10’un “Proje Yönetimi ve Yönetim Danışmanlığı” başlıklı beşinci semineri Yönetim Danışmanı Ali Üstün tarafından verildi. 9 Kasım’daki derste kapsam, zaman, maliyet, iletişim gibi farklı boyutlarıyla, bir projenin başarılı bir şekilde nasıl yönetileceğine dair temel ve kritik bilgiler verildi.  Ayrıca, günümüzde orta ve üst düzey yönetim kadrolarının desteklenmesinde önemli bir rol oynayan yönetici danışmanlığı konusunda da aydınlatıcı ve pratik bilgiler sunuldu.

Kariyer ve Eğitim Merkezi Direktörü Dr. Hüseyin Çırpan da 13 Kasım’da zaman yönetimine doğru tekniklerle yaklaşarak en etkin planlama yöntemlerini kazandırmak, kişisel performansı ve iş verimliliğini artırarak zaman yönetimi ve planlama konusunda etkin beceriler kazandırmanın amaçlandığı “Kişisel Planlama ve Zaman Yönetimi” başlıklı ders ile katılımcılarla birlikte oldu.

Bizim Toptan Mağazaları A. Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Çalışkan’ın “Satın Alma ve Tedarik Yönetimi” başlıklı semineri 16 Kasım günü düzenlendi. Çalışkan, hızlı tüketim ürünleri perakende ve toptan satışındaki market kanallarında doğru satın alma ve tedarik yönetimi ilkeleri üzerinde durdu.

20 Kasım tarihli seminerde ise katılımcılar Boğaziçi Üniversitesi’nin sevilen hocası Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nafi Artemel’i dinledi. İİBF Öğretim üyesi olan Artemel “Fikri Mülkiyet Hakları ve Ticaret Hukuku” başlıklı sunumunda, ticari bir değer olarak Fikri Mülkiyet Hukuku kavramı (Markalar, Endüstriyel Tasarımlar, Faydalı Modeller, Patentler vs.) üzerinde durarak, Fikri Mülkiyet Haklarının uygulanmasında ve korunmasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı.

Programın dokuzuncu seminerinde ise Kuzey Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Erken’i konuk oldu 23 Kasım’daki “Girişimcilik” başlıklı sunumunda Erken, günümüzün artan rekabet ortamında iş dünyasına girişimci olarak adım atmak isteyenlere iş dünyasında, reel sektörde, ticaret ve sanayide iş kurmanın, iş büyütmenin ve geliştirmenin iç dinamiklerini ortaya koydu.

Ekobank Başekonomisti Ömer Faruk Baykal “Türkiye Ekonomisi” başlıklı 30 Kasım’daki sunumunda, şirketlerin faaliyetlerini etkileyen temel ekonomik gelişmelerin ve göstergelerin takibi,  değerlendirilmesi, geleceğe yönelik plan ve hedeflerin hazırlanması, düşük enflasyonlu ortamda işletme yönetiminde dikkat edilecek hususlar ve Türkiye ekonomisinin iç dinamikleri konularında bilgilendirmede bulundu.

4 Aralık’da ise “E-Ticaret” başlıklı sunumla TTNet IT Danışmanı Mert Nuhoğlu’nu PYSP katılımcılarına konuk oldu. Nuhoğlu ile, güncel örneklerle birlikte e-ticaret nedir, e-ticaret yapan herkesin bilmesi gereken genel pazar bilgileri nelerdir, e-ticaret çeşitleri ve internetle gelişen e-ticaret tabanlı yeni iş modelleri hangileridir, sorularına cevaplar arandı.

PYSP-10’da eğitimlere 7 Aralık tarihli “İşletmelerde İş Süreçleri Yönetimi” başlıklı seminer ile devam edildi. THY İş Analisti Hakan Söğüt’ün yaptığı sunumda İşletmelerde Yeniden Yapılanma (BPR) süreci ile alınarak, “İş Süreçleri Yönetimi (BPM) nedir?, Neden İş Süreçleri Yönetimi?” sorularına cevap arandı, Operasyonel Risk Yönetimi ve BPM Süreç Optimizasyonu üzerinde duruldu.

18 Aralık tarihli onüçüncü seminerde ise Eğitimci-Yazar İbrahim Zeyd Gerçik, Süleymaniye Külliyesi’ni, kurumsallaşma, değişim, kriz yönetimi, liderlik ve yönetim psikolojisi, terfi ve ast-üst ilişkileri ve mekân düzenlemesinin kurum işleyişine etkisi çerçevesinde günümüz modern yönetim uygulamaları bağlamında ele aldı.

21 Aralık’ta ise kapanış oturumundan önceki son seminerde İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özel ağırlandı. “Liderlik ve Strateji” başlıklı sunumda katılımcılara liderlik doğal bir yetenek midir, sonradan öğrenilebilir mi; vizyoner olmak ne demektir; gibi sorular için doğru cevabı bulmanın yolları, hedef, amaç, misyon, strateji, taktik ve kalite gibi kavramları tartışılarak, şirketlerin belirledikleri hedeflere ulaşmada izledikleri stratejiler hakkında örnekler verildi.

Akademisyen, yönetici, iş adamı ve uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilen seminer maratonunun ardından PYSP-10 katılımcıları 28 Aralık Cumartesi günü, saha incelemesi için Avea Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti.

kapanış-toplu

Boğaziçi Konak’ta düzenlenen PYSP-10 kapanış oturumunda seminerleri başarıyla tamamlayan katılımcılarımızın sertifikaları, Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, THY A.O Muhasebe Başkanı Hüseyin Bağrıyanık ve mezunlarımızdan Orhan Koyuncu tarafından takdim edildi.

 

Platformunuzu seçin ve paylaşın.