PYSP-9 “İş Hayatına Hazırlık ve Kariyer Yönetimi” Semineriyle Başladı

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı olarak bu yıl 9’uncusunu düzenlediğimiz ve sizlerden yoğun ilgi gören “Profesyonel Yöneticilik Sertifika Programı”, 10 Kasım Cumartesi günü İş Hayatına Hazırlık ve Kariyer Yönetimi semineriyle başladı.

Öğrenci ve mezun arkadaşlarımızın iş hayatının rekabetçi ortamına hazırlanmalarına ve kariyer planlarını daha sağlıklı yapmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen programın ilk oturumu, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş tarafından gerçekleştirildi.

“İş Hayatına Hazırlık ve Kariyer Yönetimi” başlıklı seminerde Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, kariyer yolculuğunda cevap verilmesi gereken üç soru ile sunumuna başladı. İlk soru karakterimizi, ilgi alanlarımızı, becerilerimizi belirleyen “Ben kimim?” sorusudur. Ardından da hedefimizi ve bu hedefe nasıl ulaşacağımızı belirleyen“Nereye gidiyorum?” ve “Oraya Nasıl gidebilirim?” soruları gelmektedir. Tüm bu soruların cevapları eğer objektif olarak verilirse iş hayatımızı daha sağlıklı bir şekilde inşa edebiliriz. Bu inşa sırasında yapmış olduğumuz tercihler bizi ömrümüzün sonuna kadar bağlamamalıdır. Eğer herkes ömrü boyunca mezun olduğu bölüm alanında çalışmaya zorlanırsa, bu, o insanların yıllarca mutsuz olması sonucunu doğurabilir. Çünkü pek çok insan, gerek aile ve toplum baskısı yüzünden, gerekse de iş değişikliklerine alışkın olmadığı için yetenek ve becerilerine uygun olmayan bir iş hayatına mahkum olabilmektedir. Bu süreçte bir defaya mahsus tercih yapılmamalı; iş hayatının ilerleyen zamanlarında bilgi ve becerilere göre alan değişikliği yapma cesareti gösterilebilmelidir. “Her tercih bir şeyleri feda etmeyi gerektirir.” diyen Nihat Erdoğmuş, tercihlerin beraberinde getirdiği fedakârlıklardan da korkulmaması gerektiğini ifade etti.

Kişinin sahip olduğu özelliklerle, işin gerektirdiği nitelikler eşleştirilebiliyorsa bu başarıyı getirmektedir. Ancak, artık günüz çalışma hayatında bu eşleşmenin de yeterli olmadığına değinen Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, “Kariyerimizi etkileyen yükselme ve statü gibi dışsal sebeplere mi; yoksa başarı ve tatmin olma gibi içsel sebeplere mi önem veriyoruz?” sorusuna cevap aramamız gerektiğine vurgu yaptı. Erdoğmuş, değer yargılarımızın devreye girdiği bu noktada iki sebebe de dengeli bir şekilde önem verilmesi halinde uçlarda savrulmanın önüne geçilebileceğini belirtti.

Seminerin devamında Amerikalı Profesör Edgar Schein’in ortaya koyduğu “kariyer değerleri” üzerinde duruldu. Güvenlik, bağımsızlık, teknik, girişimci, yönetsel, hizmet, meydan okuma ve yaşam tarzı olarak sekiz başlıktan oluşan bu değerler hakkında seminercilerin katılımıyla değerlendirme yapıldı.

Katılımcıların konuyla ilgili kendi hayatlarından örnekler vermesinin ardından, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş sözlerine şu tavsiye ile devam etti: “Kendimizi keşfetme adına bizi iyi tanıyan, doğru bilgi verebileceğini düşündüğümüz kardeş ya da arkadaşa danışmak çok faydalı olacaktır. Kişi, kendini mükemmel zannettiğinde bir kör nokta oluşur.” Erdoğmuş, bu aşamada çevremizden gelen tavsiyelerin bize katkı sağlayacağını ifade etti.

PYSP’nin ilk seminerinde kariyer modellerine değinildi. Görseller üzerinden devam eden derste, öğrenci ve mezunlar interaktif olarak yer aldı.

PYSP-9’un ilk dersinin sonunda, Nihat Erdoğmuş Hocamız şunları söyleyerek sözlerini noktaladı: “Sekiz hafta sürecek program boyunca ders verecek her hoca, kendi özel koşullarındaki birikim ve deneyimlerini sizlerle paylaşacak. Bu deneyimlerin bir kısmı size uyabilir, bir kısmı da uymayabilir. Ama sizler bunların hepsini harmanlayarak kendinize bir yol belirleyebilirsiniz.”

 

 

 

Platformunuzu seçin ve paylaşın.