PYSP-9 Seminerleri Devam Ediyor

Halen, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenime devam eden veya yeni mezun olmuş yönetici adaylarına kariyerlerini daha sağlıklı planlayabilmeleri, çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları gerekli bilgi ve becerilerle donatılmaları ve iş dünyasındaki yoğun rekabet ortamına daha iyi hazırlanmaları için destek olmayı amaçladığımız Profesyonel Yöneticilik Sertifika Programı seminerlerimiz devam ediyor.

Boğaziçi Konak’ta, 10 Kasım 2012 Cumartesi günü, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş tarafından verilen “İş Hayatına Hazırlık ve Kariyer Yönetimi” başlıklı seminerle başlayan programda katılımcılara ilk olarak, kendilerini daha iyi tanımaları, yeteneklerinin farkına varmaları, potansiyellerini keşfetmelerinin gerekliliği, ne istedikleri, başarıyı nerede ve nasıl elde edecekleri konularında bilinç kazandırmaya yönelik bilgiler verildi.

Avea Kıdemli İnsan Kaynakları Direktörü Bahattin Aydın’ın, 14 Kasım Çarşamba gününün akşamında gerçekleştirdiği  “İnsan Kaynakları Yönetimi” başlıklı ikinci seminerde ise, işletmelerde insan yönetimi sürecinde insan kaynakları planlaması, eleman bulma ve seçme, işe alıştırma, eğitim programları, kariyer, performans ve ücret sistemi, iş sağlığı ve güvenliği, iş disiplini, moral ve motivasyon konuları işlendi.

“Lojistik ve Dış Ticaret” başlığı altında 17 Kasım’da yapılan seminerde Kastamonu Entegre Ağaç Sanayii Ticaret A. Ş. Lojistik Direktörü Halim Sıçancı, üretim ve hizmet şirketlerinin satış ve pazarlamasının olmazsa olmazı olan lojistik faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdi ve küresel rekabette her gün biraz daha ön plana çıkan dış ticaret olgusunun temel kavramlarını ele aldı.

21 Kasım’da Eğitim Uzmanı Dr. Hüseyin Çırpan tarafından verilen, “Kişisel Liderlik” başlıklı seminerde katılımcılara, zaman yönetimine doğru tekniklerle yaklaşarak en etkin planlama yöntemlerini  nasıl kazanabilecekleri, kişisel performansı ve iş verimliliğini artırarak, zaman yönetimi ve planlama konusunda nasıl etkin olabilecekleri anlatıldı.

Bir sonraki seminer ise 24 Kasım günü Vakıf Başkanımız, BİM A. Ş. İcra Kurulu Üyesi ve CFO’su Haluk Dortluoğlu tarafından verildi. Dortluoğlu, “Stratejik Yönetim” başlıklı seminerde katılımcılara, iş dünyasında yaşanmış bazı örnek olaylardan yola çıkarak yöneticilik ve stratejik planlama konusundaki gelişmeleri ve tecrübelerini aktardı.

PYSP-9’un “Stratejik Marka Yönetimi”  konulu semineri, THY A. O. Marka Müdürü Serdar Öztürk tarafından verildi. 28 Kasım’da düzenlenen seminerde, marka sermayesinin oluşturularak, marka değerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli pazarlama program ve faaliyetlerini tasarlamak ve uygulamak,  markaların önemi ve tüketiciye ne ifade ettiğinden yola çıkarak yöneticilerin markalarını nasıl yönetmeleri gerektiği ele alındı.

Ecobank Başekonomisti Ömer Faruk Baykal, 1 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirdiği “Türkiye Ekonomisi” başlıklı seminerde katılımcılara, şirketlerin faaliyetlerini etkileyen temel ekonomik gelişmelerin ve göstergelerin takibi,  değerlendirilmesi, geleceğe yönelik plan ve hedeflerin hazırlanması, düşük enflasyonlu ortamda işletme yönetiminde dikkat edilecek hususlar ve Türkiye Ekonomisi’nin iç dinamikleri konularında bilgilendirmede bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Nafi Artemel de 5 Aralık akşamı gerçekleştirdiği seminerde katılımcılara, “Fikrî Mülkiyet Hakları ve Ticarî Ahlak” konu başlığı altında,  ticari bir değer olarak Fikrî Mülkiyet Hukuku kavramı (Markalar, Endüstriyel Tasarımlar, Faydalı Modeller, Patentler vs.) üzerinde durarak, bu alanda entelektüel zemin oluşturmaya yönelik olarak, Fikrî Mülkiyet Haklarının uygulanmasında ve korunmasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı.

Bugüne kadar sekiz semineri tamamlanan PYSP-9, katılımcıların yoğun ilgisine mazhar oluyor. Programın bundan sonraki bölümlerinde iş adamı, yönetici, akademisyen ve uzmanlarımız, E-Ticaret, İş Ahlakı ve Erdemli Yöneticilik, Bir Yönetim Modeli Olarak Süleymaniye, Girişimcilik, İşletmelerde İş Süreçleri Yönetimi, Liderlik ve Strateji, Satış Yönetimi, Uluslararası Finansal Sistem konularında katılımcılarımıza bilgi ve tecrübelerini aktaracaklar. 16 seminerlik program, Workshop ve Avea Teknoloji Merkezi’nde yapılacak Saha İncelemesi’nin ardından düzenlenecek olan Sertifika Töreni ile son bulacak.

 

 

 

 

 

Platformunuzu seçin ve paylaşın.