PYSP-9 Kapanış Oturumu ve Sertifika Töreniyle Sona Erdi

Halen öğrenci olan veya yeni mezun olmuş yönetici adaylarına kariyerlerini daha sağlıklı planlayabilmeleri, çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları gerekli bilgi ve becerilerle donatılmaları ve iş dünyasındaki yoğun rekabet ortamına daha iyi hazırlanmaları için destek olmayı amaçladığımız Profesyonel Yöneticilik Sertifika Programı’nın 9’uncusu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi Doç. Dr. Lokman Gündüz’ün verdiği seminer ve sonrasında yapılan sertifika töreni ile son buldu.

Lokman Gündüz

9 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen oturumda Lokman Gündüz “Uluslararası Finansal Sistem” başlıklı bir sunum yaptı. Doç. Dr. Lokman Gündüz, sunumun başında katılımcılara “Finans deyince aklınıza ne geliyor?” sorusunu yöneltti. Seminer, verilen cevaplara göre para, maliye, yatırım, finansman, borsa, muhasebe, faiz gibi kavramlar üzerinde durularak interaktif bir şekilde devam etti.

Amerika ve benzeri Anglosakson gelenegi çizgisindeki ülkelerde  finans sisteminin sermaye piyasasına yani borsaya bağlı olduğunu ifade eden Lokman Gündüz, Türkiye ve Kıta Avrupası’nda bulunan pek çok ülkedeyse finans sisteminin daha çok bankacılığa bağlı olduğunu söyledi. Ülkemizdeki bankacılık sisteminin işleyişinden bahseden Gündüz, Merkez Bankası’nın makro açıdan tüm para sistemini denetlediğini, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nunsa bankaları tek tek denetlediğini belirtti. Lokman Gündüz, bunların dışında bir de tasarruf sahiplerinin haklarının korunmasını ve piyasanın adil ve etkin çalışmasını sağlayan Sermaye Piyasası Kurulu üzerinde durdu. Adı geçen bu kurumların benzerlerinin diğer ülkelerde de bulunduğunu söyleyen Doç Dr. Lokman Gündüz, sadece görev alanlarının ülkelere göre değişebildiğini vurguladı. Türkiye ve dünya ülkelerinin finansal sistemlerini karşılaştırarak değerlendirmelerde bulunan Gündüz, artık küçük bir köy haline gelen dünyada şirketlerin, finans yönetimini daha etkin hale getirme yolları, finansal kaynakları doğru kullanma ve en uygun fon araçlarını belirleme gibi hususlarda katılımcılarımıza bilgiler verdi. Gündüz, kendisine yöneltilen soruları da cevapladı.

PYSP-9Kapanış Oturumu Lokman Gündüz

PYSP-9 Boğaziçi Konak’ta 10 Kasım 2012 Cumartesi günü, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş tarafından verilen “İş Hayatına Hazırlık ve Kariyer Yönetimi” başlıklı seminerle başlamıştı. Bu seminerde katılımcılara kendilerini daha iyi tanımaları, yeteneklerinin farkına varmaları, potansiyellerini keşfetmelerinin gerekliliği, ne istedikleri, başarıyı nerede ve nasıl elde edecekleri konularında bilinç kazandırmaya yönelik bilgiler verildi.

Avea Kıdemli İnsan Kaynakları Direktörü Bahattin Aydın’ın, 14 Kasım Çarşamba gününün akşamında gerçekleştirdiği  “İnsan Kaynakları Yönetimi” başlıklı ikinci seminerde ise, işletmelerde insan yönetimi sürecinde insan kaynakları planlaması, eleman bulma ve seçme, işe alıştırma, eğitim programları, kariyer, performans ve ücret sistemi, iş sağlığı ve güvenliği, iş disiplini, moral ve motivasyon konuları işlendi.

“Lojistik ve Dış Ticaret” başlığı altında 17 Kasım’da yapılan seminerde Kastamonu Entegre Ağaç Sanayii Ticaret A. Ş. Lojistik Direktörü Halim Sıçancı, üretim ve hizmet şirketlerinin satış ve pazarlamasının olmazsa olmazı olan lojistik faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler vererek ve küresel rekabette her gün biraz daha ön plana çıkan dış ticaret olgusunun temel kavramlarını ele aldı.

21 Kasım’da Eğitim Uzmanı Dr. Hüseyin Çırpan tarafından verilen, “Kişisel Planlama ve Zaman Yönetimi” başlıklı seminerde katılımcılara, zaman yönetimine doğru tekniklerle yaklaşarak en etkin planlama yöntemlerini  nasıl kazanabilecekleri, kişisel performansı ve iş verimliliğini artırarak, zaman yönetimi ve planlama konusunda nasıl etkin olabilecekleri anlatıldı.

Bir sonraki seminer ise 24 Kasım günü BİM A. Ş. İcra Kurulu Üyesi ve CFO’su Haluk Dortluoğlu tarafından verildi. Dortluoğlu, “Stratejik Yönetim” başlıklı seminerde katılımcılara, iş dünyasında yaşanmış bazı örnek olaylardan yola çıkarak yöneticilik ve stratejik planlama konusundaki gelişmeleri aktardı.

PYSP-9’un “Stratejik Marka Yönetimi”  konulu semineri, THY A. O. Marka Müdürü Serdar Öztürk tarafından verildi. 28 Kasım’da yapılan seminerde, marka sermayesinin oluşturularak, marka değerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli pazarlama program ve faaliyetlerini tasarlamak ve uygulamak,  markaların önemi ve tüketiciye ne ifade ettiğinden yola çıkarak yöneticilerin markalarını nasıl yönetmeleri gerektiği ele alındı.

Ecobank Başekonomisti Ömer Faruk Baykal, 1 Aralık günü gerçekleştirdiği “Türkiye Ekonomisi” başlıklı seminerde katılımcılara, şirketlerin faaliyetlerini etkileyen temel ekonomik gelişmelerin ve göstergelerin takibi,  değerlendirilmesi, geleceğe yönelik plan ve hedeflerin hazırlanması, düşük enflasyonlu ortamda işletme yönetiminde dikkat edilecek hususlar ve Türkiye Ekonomisi’nin iç dinamikleri konularında bilgilendirmede bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nafi Artemel de 5 Aralık günü gerçekleştirdiği seminerde katılımcılara, “Fikrî Mülkiyet Hakları ve Ticarî Ahlak” konu başlığı altında,  ticari bir değer olarak Fikrî Mülkiyet Hukuku kavramı (Markalar, Endüstriyel Tasarımlar, Faydalı Modeller, Patentler vs.) üzerinde durarak , bu alanda entelektüel zemin oluşturmaya yönelik olarak, Fikrî Mülkiyet Haklarının uygulanmasında ve korunmasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı.

8 Aralık’taki oturumda ise İş Adamı Ziya Gökçek, “İş Ahlâkı ve Erdemli Yöneticilik” başlığı altında, günümüzün küresel ekonomi dünyasının ezici rekabet yumağında iş ahlâkından taviz vermeden ticaret ve yöneticilik yapabilmenin vasıflarını ortaya koyarak her yöneticide olmazsa olmaz şart olan “erdem”i teşrih masasına yatırdı.

Aynı gün Eğitimci-Yazar İbrahim Zeyd Gerçik, “Bir Yönetim Modeli Olarak Süleymaniye” başlıklı sunumunda, Süleymaniye Külliyesi’ni, kurumsallaşma, değişim, kriz yönetimi, liderlik ve yönetim psikolojisi, terfi ve ast-üst ilişkileri ve mekân düzenlemesinin kurum işleyişine etkisi çerçevesinde günümüz modern yönetim uygulamaları bağlamında ele aldı.

Elektronik Ticaret Uzmanı Anıl Altaş, 15 Aralık’taki “E-Ticaret” konulu seminerinde, güncel örneklerle birlikte e-ticaret nedir, e-ticaret yapan herkesin bilmesi gereken genel pazar bilgileri nelerdir, e-ticaret çeşitleri ve internetle gelişen e-ticaret tabanlı yeni iş modelleri hangileridir, sorularının cevaplarını verdi.

PYSP-9’un 19 Aralık’ta düzenlenen seminerinde ise İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Erhan Erken bizlerleydi. Erken, “Girişimcilik” başlıklı sunumunda katılımcılarımıza, günümüzün artan rekabet ortamında iş dünyasına girişimci olarak adım atmak isteyenlere iş dünyasında, reel sektörde, ticaret ve sanayide iş kurmanın, iş büyütmenin ve geliştirmenin iç dinamikleri hakkında bilgiler verdi.

Dr. Mustafa Özel ise, 22 Aralık günü gerçekleşen “Liderlik ve Strateji” başlıklı seminerinde, liderlik doğal bir yetenek midir? Sonradan öğrenilebilir mi; vizyoner olmak ne demektir? Honda, Daewoo, Matsushita tipi liderliğin ilkeleri nelerdir? sorularının cevaplarını verdi. Ayrıca hedef, amaç, misyon, strateji, taktik ve kalite gibi kavramları tartışarak, şirketlerin belirledikleri hedeflere ulaşmada izledikleri stratejileri örnekler vererek anlattı.

26 Aralık’taki son seminerde THY A.O. Kurumsal Bilgi Teknolojileri Başkanı Adnan Metin’i dinledik. Metin, “İşletmelerde İş Süreçleri Yönetimi” başlıklı sunumunda, İşletmelerde Yeniden Yapılanma (BPR) sürecini ele alıp “İş Süreçleri Yönetimi (BPM) nedir?, Neden İş Süreçleri Yönetimi?” sorularını cevaplayarak; Operasyonel Risk Yönetimi ve BPM Süreç Optimizasyonu üzerinde durdu.

Akademisyen, yönetici, iş adamı ve uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilen seminer maratonunun ardından PYSP-9 katılımcıları 29 Aralık Cumartesi günü, saha incelemesi için Avea Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti.

Kapanış Oturumu

Boğaziçi Konak’ta düzenlenen PYSP-9 kapanış oturumunda seminerleri başarıyla tamamlayan katılımcılarımızın sertifikaları, Doç. Dr. Lokman Gündüz ve Vakıf Müdürümüz İbrahim Ethem Gören tarafından takdim edildi.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.