Dönemin İlk Ekonomi Sohbeti’nde 2011 Değerlendirmesini ve 2012 Beklentilerini Konuştuk

Değerli Ekonomist Ömer Faruk Baykal moderatörlüğünde düzenlenen Ekonomi Sohbetleri, 21 Ekim Cuma günü dönemin ilk toplantısıyla Boğaziçi Konak’ta açılışı yaptı.

21 Ekim’de gerçekleşen Ekonomi Sohbeti’nin Ömer Faruk Baykal tarafından hazırlanan sunumuna şuradan ulaşabilirsiniz; http://bit.ly/w34qQk

Dünya Ekonomisinde 2011 Değerlendirmesi ve 2012 Beklentilerinin gündeme getirildiği toplantıda Ömer Faruk Baykal, ilk olarak Amerika ve Avrupa’daki Gdp oranlarını ele aldı.

Kriz sonrasında Amerika, Avrupa ve diğer güçlü ekonomilerde büyüme ciddi oranda azalmasına rağmen dünya ekonomisinin gelişmekte olan ülkeler sayesinde 2010 yılında yaklaşık olarak  %5 büyüdüğünün altını çizdi. Bu konuda en büyük SOS veren ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğuna değinen Ömer Faruk Bey, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerin sıkı bir ekonomi politikasını uzun süreli uygulamalarının gerektiğini anlattı.

Her ne kadar Yunanistan’ın ekonomik olarak iflas ettiği kesinleşmek üzereyse de Fransa ve Almanya’nın Yunanistan’ı kurtarmak için Avrupa bankalarına olan borçlarının %20 ila %50’sini karşılamak için harekete geçtiğini vurguladı. Fakat Yunanistan gibi ekonomisi görece küçük olan ülkelerin, iflas etseler bile Avrupa ekonomisine verebileceği zararın tanzim edilebilir olduğunun da unutulmaması gerektiğini belirtti.

Avrupa için asıl büyük sorunun, dış borçları milli gelirlerini katlayan İtalya olduğuna değinildi. İtalya’nın batması durumunda, onu kurtaracak maddi güce sahip olmaya Avrupa’nın ciddi bir sıkıntı yaşayacağı vurgulandı. Dış borçları artma eğiliminde olan Fransa’nın da Avrupalı ekonomistleri düşündürdüğüne değinildi.

Dünya ekonomisinin 2011 değerlendirmesi ve 2012 beklentilerinin konuşulduğu Ekonomi Sohbeti, Ömer Faruk Bey’in aydınlatıcı sunumu ve yorumları sonrasında bir sonraki ay yeni bir gündemle toplanmak üzere sona erdi.

 

Platformunuzu seçin ve paylaşın.