Ekonomi Sohbeti’nde Global Güç Dengesi ve Rekabetçilik

Değerli Ekonomist Ömer Faruk Baykal moderatörlüğünde düzenlenen Ekonomi Sohbeti, dönemin son toplantısıyla 27 Mayıs Cuma günü Boğaziçi Konak’ta gerçekleşti.

“Global Güç Dengesi ve Rekabetçilik” konusunun gündeme getirildiği toplantıda Ömer Faruk Baykal, ilk olarak, kriz öncesi ve sonrası büyümeyi ele aldı.

Türkiye’nin kriz öncesi 3 yıllık ortalama büyüme oranının % 6.8 olduğunu, bu oranın 2010 yılında % 8’e çıkmasının Türkiye’nin gerçeğini yansıtmadığını vurguladı. Bir ülkenin ortalama büyüme miktarını anlayabilmek için on yıllık bir periyodun ortalamasına bakılması gerektiğini belirten Ömer Faruk Bey, Türkiye’nin 1950’lerden itibaren alınacak herhangi bir 10 yıldaki ortalama büyüme miktarının %5 etrafında olduğunu; bunun da, Türkiye ekonomisinin %5’lik bir ekonomi olduğu anlamına geldiğini anlattı.

Türkiye için hedefin %7’lik bir ekonomik büyümeyi tutturmak olması gerektiğini anlatan Ömer Bey, bunu gerçekleştirebilmek için içte ve dışta rekabetçiliğin arttırılması gerektiğini söyledi.

Küresel Rekabet Endeksi sıralamasında Türkiye’nin 186 ülke arasında 61. sırada olduğunu gösteren Ömer Bey, bu sıralamada daha yukarı çıkabilmek için iyileştirilmesi gereken bazı şartlar olduğunu anlattı.

 • Fiziksel – Mali Sermaye
  • Sermaye piyasalarının derinliği ve etkinliği,
  • Enerji arzı ve fiyatı
 • Beşerî Sermaye
  • Sağlık
  • Eğitim
  • Yaşam koşulları
  • Gelir adaletsizliği
 • Makroekonomik istikrar
  • Enflasyon düşüklüğü ve oynaklığı
  • Bütçe açığının milli gelire oranı
  • Kamu borcu
 • Yapısal Reform
  • Emek piyasası
  • Sermaye piyasası
  • Reel sektör
 • Yönetişim
  • Yolsuzluk
  • Etnik tansiyon
  • İç kargaşa
  • Siyasi istikrar
  • Bürokratik kalite
  • Kanun ve nizam
  • Demoktatik hesapverebilirlik
  • Siyasette askerlik
  • Mülkiyet hakkı

Ömer Faru Bey’in aydınlatıcı sunumu ve yorumları sonrasında Ekonomi Sohbeti, bir sonraki dönem tekrar toplanmak üzere sona erdi.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.