Boğaz Gezisi

Ekonomi Sohbeti’nde “Global Ekonomi’de Risk Değerlendirmesi”

Değerli ekonomist Ömer Faruk Baykal’ın yönetiminde düzenlenen Ekonomi Sohbetleri’nin bir yenisi 15 Nisan Cuma günü Boğaziçi Konak’ta gerçekleştirildi.

“Global Ekonomi’de Kısa ve Orta Vadede Risk Değerlendirmesi” konusunun ele alındığı toplantıda Ömer Faruk Baykal, global ekonomiyi etkileyen ve etkileyecek olan üç temel konuyu anlattı.

Ömer Faruk Bey, ilk olarak Japonya’daki depremin ekonomiye etkilerinden bahsetti. Japonya’daki nükleer tehdit sonucunda ülkenin elektrik üretiminin azalmasıyla üretimin de azaldığını, bu durumun da ekonomisi ihracatla büyüyen Japonya gibi bir devlet için önemli bir düşüş olduğundan bahsetti. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisine sahip Japonya’daki bu durumun, çeşitli yönlerden dünya ekonomisini de etkilediğini anlattı.

İkinci olarak, Avrupa ülkelerinde başgösteren borç krizini değerlendiren Ömer Faruk Bey, 2010 yılının Mayıs ayında Yunanistan’da başlayan bu krizin Kasım ayında İrlanda ve 2011 Nisan ayında ise Portekiz’le devam ettiğini, sırada da İspanya ve İtalya’nın olduğunu veriler ve grafikler ışığında anlattı.

Son olarak MENA ülkelerindeki duruma değinen Ömer Faruk Bey, bu ülkelerin yolsuzluk, kimlik savaşı, iç çatışma, devlet istikrarı, bürokratik liyakat, kanun ve nizam, askeriyenin politikadaki yeri gibi konulardaki zayıflıklarının, yabancı yatırımcıların bu ülkelere gelerek yatırım yapmaktan çekinmelerine neden olduğundan bahsetti.

MENA ülkelerindeki bu karışıklığın birkaç yıl daha süreceğini öngören Ömer Faruk Bey, bu ülkelerdeki siyasi çalkantıların petrol fiyatlarını ve dünya ekonomisini doğrudan etkilediğini söyledi.

Ömer Faruk Bey’in aydınlatıcı sunumu ve yorumları sonrasında Ekonomi Sohbet’i bir sonraki ay yeni bir gündemle toplanmak üzere sona erdi.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.