Ekonomi Sohbetlerinde Global Kriz Sonrası Yön

Boğaziçi Konak, ekonomist Ömer Faruk Baykal yönetiminde yürütülen Ekonomi Sohbetleri’ne ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

25 Şubat Cuma günü düzenlenen toplantının gündeminde “Global Kriz sonrası yön: Dünya ve Türkiye Ekonomisi için orta vade projeksiyonları” vardı.

İlk olarak Dünya ekonomisinin 2009 yılı global krizi öncesi ve sonrası istatistikleri incelendi. US, EU ülkeleri, Japonya ve gelişen ülkelerin ekonomi büyüklükleri, krizden nasıl etkilendikleri ve kriz sonrası dönemde gösterdikleri gelişmeler istatistikler ve Ömer Faruk Bey’in yorumlarıyla değerlendirildi. Ekonomilerdeki büyüme ve küçülme oranları, kriz sonrası dönemde dünya ekonomisini kurtaran en büyük faktörün en hızlı toparlanabilen kalkınma ülkeleri olduğu sayılarla tespit edildi.

Ekonomilerin büyüme oranlarıyla Bankalar arası borçlarda uygulanan faiz oranları (LIBOR) arasındaki ilişkileri inceleyerek kriz sırası ve sonrasında bu oranlardaki değişimi,bu değişimin o ülkelerin kendi ekonomik gelecekleriyle alakalı öngörülerini gördük.

Son olarak Türkiye ekonomisinin bahsedilen dünya ekonomisindeki yeri, dünya ekonomisinden ne şekilde etkilenip onu nasıl etkilediği konuşuldu.

Gündem konularının ayrıntılı bir şekilde tartışılarak interaktif bir fikir alışverişi ortamında gerçekleşen Ekonomi Sohbetimiz Ömer Faruk Baykal’ın aydınlatıcı sunumu ve yorumlarının ardından son buldu.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.