‘Kısas-ı Enbiya’dan yöneticilik dersleri

Vakfımız bünyesinde mezunlarımıza yönelik başlattığımız “Yöneticiler için Kısas-ı Enbiya” programının ilk oturumunu Kurucular Kurulu üyemiz Dr. Mustafa Özel’in de katılımıyla 31 Ekim cumartesi günü Boğaziçi Konak’ta gerçekleştirdik. İstanbul’un yağmura ve fırtınaya teslim olduğu bir günde, sabah yedi gibi bir tatil günü için hayli erken sayılabilecek bir saatte kırka yakın arkadaşımızın katıldığı program Mustafa Özel’in programın mahiyetine ilişkin yaptığı girizgâhla başladı.

“Yöneticiler için Kısas-ı Enbiya” programının ana gayesini “her bir peygamberin aile, devlet, ordu gibi herhangi bir birimin yönetiminde  (daha da kapsamlı olarak ele almak istersek yönetişiminde) izlediği yolu ve beşer sıfatıyla yaptığı hataları  analiz ederek kendi yönetim üslubumuz için dersler çıkarmak” şeklinde tanımlayan Özel, bu süreçte izlenecek yöntemle ve takip edilecek kaynaklarla alakalı olarak şunları söyledi : “Ele alacağımız konu peygamberlerin hayatı olacağı için öncelikli kaynağımız tabi ki Kur’an-ı Kerim’dir. Başlangıç noktamızın Kur’an- Kerim olması hasebiyle ayetleri anlama noktasında yardımcı olacak muhtelif tefsir kitapları ve peygamberler tarihine ilişkin kitaplar da başvurulacak yegâne kaynaklar arasında yer alacaktır.

Bunların yanı sıra İslam geleneğinin bir adım ötesine gidip tarihi bir metin olarak Kitab-ı Mukaddes’ten faydalanmak durumundayız, çünkü bu metinlerle Kur’an-ı Kerim arasında ciddi bağlantılar var. Ayrıca dünyanın neredeyse yarısını kapsayan Hint ve Çin medeniyetlerine ait Hinduizm, Budizm, Taoizm, Konfüçyanizm gibi felsefelerin yönetim düşüncesine yaptıkları katkıları da göz ardı etmemeliyiz. Yöntemle ilgili belirtilmesi gereken husus ise, bütün bu kaynakları İslam ilmine vakıf bir ilahiyatçı vasfıyla değil, öğrenmek ve anlamak ihtiyacında olan bir insan vasfıyla okumak durumunda olduğumuzdur. Dolayısıyla kaynaklara ilişkin yapacağımız yorumlar dini bir özellik taşımak iddiasında değildir.”

 

Yönetim düşüncesi ve organizasyonların uzun ömürlü olmasıyla ilgili önderlik, özerklik, kontrol ve yenileşme olarak sıraladığı dört aşamanın gerekliliğine dikkat çeken Özel, önderlik vasfına haiz kişilerin farklı bakış açısına ile her yaşta ve makamdaki insanı dinleme kabiliyetine sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi. Ancak etkinlik ve meşruiyet kavramlarının bir araya gelmesi halinde kalıcı başarının mümkün olabileceğini söyleyen Özel katılımcılarla birlikte sene boyunca yapılacak olan okuma ve tartışmalar ışığında peygamber hayatları üzerinden etkin ve meşru bir yönetimin ilkelerini belirlemeye çalışacaklarını ifade etti.

Melike Akkuş-İşletme-4

Platformunuzu seçin ve paylaşın.