Küresel Ekonomi Politik Çalışma Grubu toplantısını gerçekleştirdik

Vakfımız Yönetim Kültürü Komisyonu bünyesinde Yrd. Doç. Dr. Sadık Ünay Bey’in rehberliğinde düzenlenen Küresel Ekonomi Politik Çalışma Grubu toplantısını gerçekleştirdik.

29 Ocak Cumartesi günü saat 10:00’da düzenlenen dönemin ikinci toplantısını “Ekonomik Küreselleşme ve Türkiye’nin Sanayi-Teknoloji Politikaları” başlığı altında sıcak bir sohbet ortamı içerisinde Boğaziçi Konak’ta icra ettik.

Yard. Doç. Dr. Sadık Ünay’ın açılışını yaptığı çalışma grubu toplantımızda, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden Dr. Fazıl Kayıkçı bizlere sanayi ve teknoloji sahalarında uygulanan politikalar üzerine hazırlamış olduğu sunumu takdim ederek bilgi ve birikimlerini arkadaşlarımızla paylaştı.
Dinleyicilerin de sıkça müdahil olarak görüşlerini bildirmesi ile interaktif bir ortamın oluştuğu çalışma grubuna farklı ilgi alanlarına sahip ve farklı bölümlerden öğrenci ve mezunlarınkatılmış olması da konuların geniş çaplı bir bakış açısıyla değerlendirilmesine katkı sağladı.

Küresel ekonomik anlamda ülkemizin izlediği siyasi harita, diğer ülkelerin konumları ve geçmiş yıllardan elde edilmiş verilerin değerlendirilmesiyle kıyaslamalı olarak tartışıldı. Güncel duruma bağlı olarak gelecekte de ne tür politik adımların atılacağı üzerindeki yaygın ve kişisel görüşler paylaşıldı.
Ekibimiz verimli bir çalışmanın ardından bir dahaki toplantıda yeni bir konuk ile bir araya gelmek üzere oturumu sonlandırdı.

Platformunuzu seçin ve paylaşın.