Küresel Ekonomi Politik Çalışma Grubu’nun Üçüncü Toplantısı

Vakfımız bünyesinde Sn. Yrd. Doç. Sadık ÜNAY tarafından koordine edilen Küresel Ekonomi Politik Çalışma Grubu’nun üçüncü interaktif toplantısı 16 Ocak Cumartesi sabahı “Kalkınma ve Dünya Bankası” gündemiyle gerçekleştirildi. Bu toplantımızda kalkınma kavramını felsefi, teorik ve kuramsal bir perspektifle ele alarak Dünya Bankası’nın küresel misyonunu tartışma fırsatı bulduk.

Küresel ticaret rejimi üzerine yapılan geçen toplantının gündemiyle birlikte bir değerlendirme yapılarak kalkınma konusuna antik medeniyetlerden günümüze kadar uzanan bu kavramın modernite ile ilgisine dikkat çekildi. Osmanlı’lar ve kadim medeniyetlerdeki adalet ve istikrar yaklaşımından farklı olarak modern kalkınma anlayışının her bir insan bireyinin refahını yükseltmeyi amaçlayan parçalayıcı bir temeli olduğu ve milliyetçilik akımıyla ortaya çıkan ulus devletlerin ise kalkınmayı diğer devletlere kıyaslama yaparak gerçekleştirdikleri vurgulandı.

Ulusal kalkınmacılığın yükselişi konusunda 19. yüzyıldan başlayan geniş bir tarihi perspektifle dünya savaşlarının ekonomik etkilerinin de göz önüne alınarak vizyonumuzu genişletici bir değerlendirme Sn. Sadık Ünay tarafından yapıldı. Kalkınma ve stratejik yönetim arasındaki ilişkilere değinildi. Kalkınmanın ülkemizdeki evrelerine ve ne tip kalkınma stratejilerinin uygulandığına da dikkat çekildi. Kalkınma kavramına dair farklı kuramsal yaklaşımlar ve eleştiriler  masaya yatırıldı. Gelişmiş devletlerin uyguladıkları yeni-korumacılık önlemlerine işaret edildi.
Sn. Sadık Ünay hocamız slayt gösterimi eşliğinde Dünya Bankası Grubu’nun başlıca organlarını, iç çalışma mekanizmalarını, amaçlarını ve politika önceliklerini güzel bir şekilde özetledi. Dünya Bankası’nın II. Dünya savaşı sonrasında geçirdiği misyon değişiklikleri ve bünyesindeki beş ayrı kurumun kalkınma finansmanı sağlama noktasındaki öncelikleri açıklandı.

Ayrıca, Dünya Bankası, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü gibi Bretton Woods kuruluşları ile ABD yönetimi ve küresel sermaye çevreleri arasındaki ekonomi politik ilişkilere dikkat çekildi.

Türkiye örneği üzerinden Dünya Bankası-IMF iş bölümü ve işbirliği üzerine detaylı bir karşılaştırma yapılarak toplantı nihayete erdirildi.
Küresel Ekonomi Politik Çalışma Grubu‘nun dördüncü toplantısı 28 Şubat 2009 Pazar günü Küresel Finansal Sistem ve IMF gündemiyle yapılacaktır.
Hepinizi katılıp aktif bir ortamda geçen toplantılarımıza katkı sağlamanızı bekliyoruz.

Fatih Çetin
İktisat-1

Platformunuzu seçin ve paylaşın.